RiceSara HEALTHY FOOD อาหารคุมโภชนาการ อาหารคุมแคลอรี่ ทานอาหารเป็นยา อาหารเพื่อสุขภาพ เมนูอาหารคลีน เมนูเพื่อสุขภาพ เมนูคลีน อาหารสุขภาพ

บล็อก และ บทความ

By : ricesara 17 พฤษภาคม 2021

10 เมนูอาหารไทย เสริมภูมิคุมกันโควิดที่ Rice สาระขอแนะนำ

. . R i c e ส า ร ะ . .
กิ น อ า ห า ร เ ป็ น ย า
Let Food Be Thy Medicine
อิ่มอร่อย สุขภาพดี กับเมนูอาหารคำนวนแคลอรี่และโภชนาการ
โดยเชฟและนักโภชนาการมืออาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์
✅ ไม่ใส่ผงชูรส
✅ ปราศจากไขมันทรานส์
✅ ใช้เครื่อง​ปรุง​โซเดียม​ต่ำ
✅ ใช้ข้าวดัชนี​น้ำตาล​ต่ำ